Stort grattis till Prinsens Sill & Sallader som vann det stora Brantevikssill-testet på Sillens Helg 2018. Testet ägde rum på Grand Hotel i Marstrand där juryordföranden Lasse Ahlström hade valt ut sin jury bestående av: Richard Waje, Johan Gustavsson, Alexander Stärnerz, Per Andersson

1. Prinsens sill: 23,5 poäng
2. Bures: 21 poäng
3. Thommy G: 16 poäng
4. Kåseberga: 10,5 poäng
5. Favorit 8 poäng
6. Klädesholmen: 8 poäng
7. Falkeskog: 5 poäng 

De sillar som medverkade i testet presenterades till juryn i en skål märkt endast med ett nummer. Jurymedlemmarna förde sedan protokoll över de sju tävlande sillarna som poängsattes på en skala 1-10 och där sillarna bedömdes efter utseende, smak, konsistens, och kvalité.