SILL – havets silver är guld för hjärtat

Sill är en fet fisk som innehåller massor av omega-3-fettsyror, högvärdiga proteiner, selen, vitamin D och vitamin B12. Till skillnad från många andra fiskar finns det fortfarande gott om sill, och sillen är förhållandevis billig att köpa.

Vi har en tradition av att fiska mycket sill i Sverige, men tyvärr används runt hälften av fångsten till andra ändamål än livsmedel, till exempel för att mata lax i laxodlingarna. Detta är inte hållbart i det långa loppet. I stället bör vi ta till vara på den nyttiga sillen, äta den som den är, och använda den i nya spännande och välsmakande produkter. Läs hela forsningsrapporten som pdf här »

sillforskning