Detta arrangemang är till för att uppmärksamma sillen och Marstrands betydelse som centrum för handeln med den bohusländska sillen och att fira svenska mattraditioner. Stöds av Hamnverksamheten, Hembygdsföreningen och Färjans Vänner i Marstrand samt: